Algemene voorwaarden workshops (1 t/m 8) en boeken (9 t/m 13)

1. INSCHRIJVING WORKSHOPS
Inschrijving geschiedt door het versturen van de bestelling via de webwinkel van deze website. Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt pas na betaling van het deelnamebedrag.

 

2. BETALING VAN HET DEELNAMEBEDRAG
Zolang het deelnamebedrag nog niet is voldaan, is uw deelname niet gegarandeerd.

 

3. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN DOOR SONJA VAN DRIEL
a. Eventuele wijzigingen van aanvangstijden, data en locatie, worden tijdig aan de deelnemers medegedeeld.
b. Indien het KNMI een officieel weeralarm afgeeft (code rood) en reizigers wordt afgeraden om met eigen of openbaar vervoer te reizen, gaat de workshop niet door. U krijgt dan de mogelijkheid om de workshop kosteloos te verplaatsen naar een andere workshopdatum.
c. Bij afwezigheid door overmacht van de docent wordt er zorg gedragen voor een vervangende docent(e) of wordt de workshop verplaatst naar een andere datum.
d. Bij onvoldoende animo behouden wij het recht voor om de workshop te annuleren. U ontvangt het volledige deelnamebedrag retour.

 

4. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN DOOR DEELNEMERS
a. U kunt tot twee weken na uw bestelling van de workshop afzien van deelname en het deelnamebedrag retour ontvangen, minus 25% administratiekosten.
b. U kunt tot vier weken voor aanvang van de opgegeven workshop een andere workshopdatum kiezen.
c. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de workshop ontvangt u 50% van het deelnamebedrag retour. Na deze termijn is teruggave niet meer mogelijk. De workshop is echter wel overdraagbaar. U dient zelf zorg te dragen voor een vervangende deelnemer.
Tip: sluit een annuleringsverzekering af bij uw verzekeraar.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID
a. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de workshop.
b. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe noch indirecte, welke zijn ontstaan voor, tijdens of na een workshop.
c. Bij ongepast gedrag van een deelnemer tijdens de workshop, bijvoorbeeld door vernieling, mishandeling, dronkenschap, e.d., kan voortzetting van deelname aan de workshop worden ontzegd zonder teruggave van het deelnamebedrag.

 

6. AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT
a. Wij behouden ons het recht voor om foto’s die tijdens de workshops zijn gemaakt te publiceren, zowel online als in gedrukte vorm. U stemt er automatisch mee in dat wij hiervoor foto’s gebruiken waarop u staat afgebeeld. Indien u hier niet mee instemt dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
b. Foto’s die door de deelnemers worden gemaakt mogen zowel door de deelnemers als door ons gebruikt worden voor online publicatie. Stemt u hier niet mee in, dan dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
c. Foto’s die tijdens de workshops van modellen zijn gemaakt worden door deelnemers digitaal overgedragen aan de betreffende modellen. U stemt er automatisch mee in dat de modellen de foto’s desgewenst publiceren op social media en dergelijke. Het is modellen niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer/fotograaf de foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 

7. EIGENDOMSRECHTEN
a. Alle foto’s van het lesmateriaal zijn eigendom van Sonja van Driel en zijn auteursrechtelijk beschermd.
b. Het gebruik van het lesmateriaal en de bijbehorende foto’s is alleen bedoeld voor eigen studie. Het is verboden om het lesmateriaal en de bijbehorende foto’s aan derden te verstrekken, te verkopen, kopiëren, vermenigvuldigen of openbaar te maken. Alleen na schriftelijke toestemming van Sonja van Driel kan hiervan worden afgeweken.
c. Misbruik en/of inbreuk op deze rechten zullen strafrechtelijk worden vervolgd.

 

8. PERSOONSGEGEVENS
Wij zullen nimmer de door u verstrekte persoonsgegevens bekend maken aan derden.  Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u per nieuwsbrief te informeren over de diensten van Sonja van Driel. U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit het nieuwsbrievenbestand.

 

9. BOEKBESTELLINGEN
a. Als boeken via deze website worden gekocht worden ze gepost als brievenbuspak.
b. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de levertijd van PostNL en Bpost. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de snelheid van levering. Stuur svp een email indien het boek circa 7 dagen na betaling nog niet is bezorgd.
c. Bij het opgeven van een verkeerd verzendadres wordt het boek op uw verzoek nogmaals toegestuurd tegen de daarvoor geldende portokosten van de postdiensten.

 

10. RETOURZENDINGEN
a. De koper verplicht zich om bij levering te onderzoeken of de boeken voldoen aan de omschrijving. Indien dit niet het geval is, dient hij Sonja van Driel per ommegaande schriftelijk op de hoogte te brengen.
b. Indien de koper het boek niet wenst af te nemen, dient hij het boek binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Sonja van Driel te retourneren. U ontvangt het aankoopbedrag retour.
c. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het boek onbeschadigd is.
d. Het aankoopbedrag wordt teruggestort nadat wij het boek hebben ontvangen, of tot u een bewijs stuurt dat u het hebt teruggestuurd.

 

11. BETALINGEN
a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs van de boeken vooruit te betalen. Het totaalbedrag dient te worden voldaan per internetbankieren of handmatige overschrijving onder vermelding van het bestelnummer.
b. De factuur wordt eenmalig per geautomatiseerde e-mail toegestuurd.

 

12. PERSOONSGEGEVENS
a. Sonja van Driel zal nimmer de door u verstrekte persoonsgegevens bekend maken aan derden.
b. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over de diensten van Sonja van Driel. De koper kan te allen tijde zijn e-mailadres uit het adressenbestand verwijderen.

 

13. AANSPRAKELIJKHEID
a. De tekst en afbeeldingen uit de boeken, mogen niet worden overgenomen, gekopieerd of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van Sonja van Driel. Op al het materiaal, de teksten en de afbeeldingen, zijn de internationale auteursrechten van toepassing. Misbruik en/of inbreuk op deze rechten zullen strafrechtelijk worden vervolgd.

 

14. WEBSITE
a. De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Sonja van Driel kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website.
b. Het is niet toegestaan om enige vorm van informatie op deze site hetzij tekst of beeldmateriaal, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Sonja van Driel.

c. Op overeenkomsten gesloten tussen Sonja van Driel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.