Algemene voorwaarden

1. INSCHRIJVING WORKSHOPS
Via email tussen deelnemer en Sonja van Driel worden de details van de workshop afgesproken.

2. BETALING VAN HET DEELNAMEBEDRAG
Het deelnamebedrag van workshops dient vooraf te worden voldaan. Zolang het deelnamebedrag nog niet is voldaan, is de datum van de deelname niet gegarandeerd.

3. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN DOOR SONJA VAN DRIEL
a. Eventuele wijzigingen van aanvangstijden, data en locatie, worden tijdig aan de deelnemer medegedeeld.
b. Bij overmacht, bijvoorbeeld door het ontbreken van toegang tot internet, wordt de workshop verplaatst naar een andere datum.

4. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN DOOR DEELNEMERS
a. U kunt tot drie weken voor aanvang van de opgegeven workshopdatum een andere workshopdatum kiezen.
b. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de workshopdatum ontvangt u 50% van het deelnamebedrag retour. Na deze termijn is teruggave niet meer mogelijk. De workshop is echter wel overdraagbaar. U dient zelf zorg te dragen voor een vervangende deelnemer.
Tip: sluit een annuleringsverzekering af bij uw verzekeraar.

5. AANSPRAKELIJKHEID
a. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de workshop.
b. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe noch indirecte, welke zijn ontstaan voor, tijdens of na een workshop.
c. Bij ongepast gedrag van een deelnemer tijdens de workshop, kan voortzetting van deelname aan de workshop worden ontzegd zonder teruggave van het deelnamebedrag.

6. EIGENDOMSRECHTEN
a. Alle foto’s van het lesmateriaal zijn eigendom van Sonja van Driel en zijn auteursrechtelijk beschermd.
b. Het gebruik van het lesmateriaal en de bijbehorende foto’s is alleen bedoeld voor eigen studie. Het is verboden om het lesmateriaal en de bijbehorende foto’s aan derden te verstrekken, te verkopen, kopiëren, vermenigvuldigen of openbaar te maken. Alleen na schriftelijke toestemming van Sonja van Driel kan hiervan worden afgeweken.
c. Misbruik en/of inbreuk op deze rechten zullen strafrechtelijk worden vervolgd.

7. BOEKBESTELLINGEN
a. Als boeken via deze website worden gekocht worden ze gepost als brievenbuspak via PostNL of Bpost.
b. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de levertijd van PostNL en Bpost. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de snelheid van levering. Stuur svp een email indien het boek circa 7 dagen na betaling nog niet is bezorgd.
c. Bij het opgeven van een verkeerd verzendadres wordt het boek op uw verzoek nogmaals toegestuurd tegen de daarvoor geldende portokosten van de postdiensten.

8. RETOURZENDINGEN
a. De koper verplicht zich om bij levering te onderzoeken of de boeken voldoen aan de omschrijving. Indien dit niet het geval is, dient hij Sonja van Driel per ommegaande schriftelijk op de hoogte te brengen.
b. Indien de koper het boek niet wenst af te nemen, dient hij het boek binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Sonja van Driel te retourneren. U ontvangt het aankoopbedrag retour.
c. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het boek onbeschadigd is.
d. Het aankoopbedrag wordt teruggestort nadat wij het boek hebben ontvangen, of tot u een bewijs stuurt dat u het hebt teruggestuurd.

9. BETALINGEN
a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs van de boeken vooruit te betalen. Het totaalbedrag dient te worden voldaan per internetbankieren of handmatige overschrijving onder vermelding van het bestelnummer.
b. De factuur wordt eenmalig per geautomatiseerde e-mail toegestuurd.

10. PERSOONSGEGEVENS
a. Sonja van Driel gebruikt de door u verstrekte adresgegevens alleen voor het toesturen van de door u bestelde producten en zal uw gegevens nimmer bekend maken aan derden.
b. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over nieuw geplande workshops van Sonja van Driel. Klanten kunnen te allen tijde hun e-mailadres uit het bestand verwijderen.

11. AANSPRAKELIJKHEID
a. De tekst en afbeeldingen uit de boeken, mogen niet worden overgenomen, gekopieerd of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van Sonja van Driel. Op al het materiaal, de teksten en de afbeeldingen, zijn de internationale auteursrechten van toepassing. Misbruik en/of inbreuk op deze rechten zullen strafrechtelijk worden vervolgd.

12. WEBSITE
a. De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Sonja van Driel kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website.
b. Het is niet toegestaan om enige vorm van informatie op deze site hetzij tekst of beeldmateriaal, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Sonja van Driel.

c. Op overeenkomsten gesloten tussen Sonja van Driel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.